Fjällröding

Salvelinus alpinus

Säsong: Hela året
Högsäsong:

I Sverige finns flera olika arter av röding. Fjällrödingen är en laxartad fisk som av många anses vara den bästa laxfisken. Vanligast är att den är odlad, men den förekommer även som vild.  Sverige är ett av de ledande länderna när det gäller rödingodling. Rödingen har ofta röd köttfärg och är god helstekt i panna eller ugn, grillad, rökt eller gravad.
Den trivs bäst i kallt vatten i våra fjälltrakter men även i djupa vatten i södra och mellersta Sverige. Eftersom rödingen till skillnad från öringen söker föda i lägre temperaturer, blir det mest fångst av röding under vintertid  i de sjöar som har båda arterna.

Fjällrödingen förekommer i Norra ishavet, Storbritannien, Norge, Sverige, Finland, norra Ryssland samt i Sibirien. Den förekommer även i europeiska bergsområden som Alperna och Pyrenéerna. I Nordamerika finns arten i sjöar vid Quebec, Maine och New Hampshire och i havet finns fjällröding alltid nära kustlinjen. Dessutom finns två närbesläktade rödingarter i Kanada – Kanadaröding och Bäckröding. Den kan bli upp till 45 centimeter lång och väga 11 kilo, men vanligtvis väger den endast 0.5-1 kilo i våra vatten.