Fish for life

Fish for life är Findus egna framtagna symbol som visar på att fisken är fångad på ”rätt sätt”. I förpackningen finns fisk som inte är utrotningshotad och som är fiskad enligt internationella lagar och regler.

Läs mer om fish for life Findus hemsida.