Bäckröding

Salvelinus fontinalis

Säsong: Hela året
Högsäsong:

Bäckrödingen är en uppskattad matfisk som ofta odlas samt nyttjas som sportfisk. Den kommer ursprungligen från Nordamerika men har planterats ut på flera platser i världen, då bland annat i Sverige. Bäckrödingen är en art i i familjen laxfiskar och är nära släkting till de svenska rödingarna. I ursprungslandet Kanada lever den främst i kallt strömmande vatten, men sommartid vandrar den ut i sjöar och hav. Bäckrödingen odlas ofta i särskilda anläggningar och smaken värderas högre än Regnbågsöring.

Storleken på en Bäckröding beror på vattendragets kvalitet och tillgången på föda. I Europa blir arten sällan över 35 centimeter lång och max 55 centimeter. De väger sällan mer än ett kilo. Bäckrödingar i Nordamerika kan däremot väga upp till fyra kilo.

Fisken är brun och olivfärgad på ryggen men har en utmärkande röd orange-färg samt en vit kant på bukfenorna.