Ål

Anguilla anguilla

Säsong: Hela året
Högsäsong: April-December

Ålen föds i Saragassohavet och färdas som yngel via golfströmmen till våra breddgrader vid tre års ålder. Där blir de glasålar och tar sig upp i insjöarna där de lever i cirka 20 år för att senare utvecklas till så kallade gulålar. Honorna går vanligen upp i sötvatten medan hanarna stannar kvar vid kusten. Man vet mycket lite om ålens fortplantning och vandring, men man tror att ålen sedan återvänder till Saragassohavet, förvandlas till slutformen blankål och leker där tills den dör.

I Sverige fiskas gulål samt blankål. Mycket av den ål som fångas är på väg tillbaks till Saragassohavet då ålen är som fetast. Ålen är en uppskattad matfisk, framförallt i södra Sverige och då särskilt Skåne där det är landskapsfisken. Det är framförallt i Norden och Tyskland som ålen anses vara en delikatess. Den äts bland annat rökt, inkokt eller luad.

I vuxen ålder är ålens ormliknande kropp cirka 1,3 meter lång och väger cirka 2,5-3 kilo. Ålar som förhindras lekvandra kan bli över 50 år gamla och i fångenskap har 149 års ålder uppnåtts.

Sedan 70-talet har ålfisket i Skandinavien minskat dramatiskt . Fiskevården är problematisk eftersom ålens livsmönster är relativt okänt. Deras komplicerade lek och långa vandring gör odling av yngel omöjlig. En metod som varit framgångsrik för andra arter, så som lax.