Kravmärkt fisk

KRAV-märkt fisk uppfyller tre villkor.

  • Fisket ska vara långsiktigt hållbart,
  • utföras med säkra metoder och
  • vara spårbart.

KRAV-märkt fisk kommer från livskraftiga bestånd som tål fisket. Köper du en KRAV-märkt torsk så finns det tillräckligt många torskar i området där den levt, både könsmogna och yngre, för att beståndet ska kunna fortsätta att vara livskraftigt. För att ett fiske ska kunna bli KRAV-märkt ska sakkunniga bedöma att beståndet klarar fisket långsiktigt. Rekommendationerna från ICES (Internationella havsforskningsrådet) följs alltid.

Läs mer på krav.se